ЦЈЕНОВНИК БИБЛИОТЕЧКИХ УСЛУГА ЗА 2017.

ИНДИВИДУАЛНА ЧЛАНАРИНА

За ученике основне школе

Индивидуална чланарина
КМ5/год

За ученике средње школе и студенте

Индивидуална чланарина
КМ7/год

За одрасле кориснике

Индивидуална чланарина
КМ10/год

КОЛЕКТИВНА ЧЛАНАРИНА

За ученике основне школе

Колективна чланарина
КМ3/год

За ученике средње школе и студенте

Колективна чланарина
КМ5/год

За одрасле кориснике

Колективна чланарина
КМ7/год

ОСТАЛО

Мјесечна чланарина

краткорочна
КМ2/мјесец

Трошкови опомене

КМ3

Казна за прекорачење рока

за сваку књигу
КМ0,30/дан

ПРАВО НА БЕСПЛАТАН УПИС ИМАЈУ

  • Дјеца предшколског узраста
  • Ученици првог и другог разреда основне школе
  • Особе са инвалидитетом и посебним потребама
  • Пензионери
  • Читаоци који Библиотеци поклоне више књига или на други начин допринесу њеном раду

Изгубљена и оштећена књига: донијети исти наслов у зајмјену или други адекватан наслов у договору са запосленим у Библиотеци.

ЈУ Народна библиотека "Данило Киш" Теслић

ЈУ Народна библиотека Данило Киш Теслић

Карађорђева бр. 16 74270 Теслић тел: 053/410-760 факс: 053/410-761

© 2017 Народна библиотека "Данило Киш" Теслић