О НАМА

ИЗ ПРОШЛОСТИ

 

Аустро-Угарска

Године 1899. године у Теслићу је, у оквиру предузећа Дестилација, основана Радничка читаоница.

У вријеме њеног настанка улога Радничке читаонице је била да пружа стручну литературу запосленима у предузећу, као и да омогући мањем броју читалаца коришћење осталих књига и часописа у самом простору, а касније и за ношење кући. Први назив читаонице је био Leseverein (Читаоничко друштво), a све књиге и часописи, којих је у почетку било око 500, били су на њемачком језику.

Окупљајући се и тражећи своја права радници су затражили равноправно кориштење читаонице и у томе врло брзо успјели. Тако су донесена нова правила читаонице. Читаоница је добила име Радничка читаоница и упоредо са овим и назив на њемачком, Arbeiter- Lese- Verein. Од 1905. године у Читаоници се набављају књиге на српском језику.

У периоду од оснивања па до пред Први свјетски Радничка читаоница је давала значајан допринос културном животу Теслића. Под њеним окриљем дјеловале су  дилетантска, музичка и друге секције. Репертоар ових секција био је разноврстан  и сваке године су се одржавале једна до двије забаве и неколико концерата и наступа пјевачких зборова.

Током Првог свјетског рата престале су са радом све секције али је њихов рад непосредно послије рата активиран. До 1921. године већ врло активно дјелују тамбурашка, дилетантска, пјевачка и друге секције.

Други свјетски рат

Године 1939. формирана је омладинска секција при Радничкој читаоници. Ова секција такође је имала више група: дилетантску, пјевачку, шаховску, читалачку и др. Такав активан рад Радничке читаонице траје све до Другог свјетског рата када она престаје да дјелује.

Већи дио њеног фонда сачуван је све до ослобођења  и  касније  ће  послужити  као  почетна збирка за формирање  Среске  народне библиотеке. Данас се он чува у фонду ријетке књиге у библиотеци “Данило Киш“ и броји преко 500 примјерака.

Значај Радничке читаонице посебно се огледа и у томе што је она сачувала континуитет у раду. Ту дугу традицију рада са књигом и њено драгоцјено насљеђе сачувано до данашњих дана, баштини Народна библиотека “Данило Киш“ у Теслићу.

СФР Југославија

У послијератном периоду, до 1953., врло је мало података о раду библиотеке али је забиљежено да је постојала 1945. године са фондом од 580 књига. Све до 1947. године носила је назив Радничка читаоница а тек 1953. званично почиње са радом као Среска народна библиотека. У то вријеме књижни фонд бројао је 2.590 књига. Са годинама се повећава њен фонд и број корисника.

Од 1973. године Библиотека је интегрисана у Центар за културу, образовање и информисање. У овом периоду дјеловање библиотеке је проширено и на бројна сеоска подручја. Књиге су се, преко покретних библиотека у одређене дане носиле у 17 села.

Од 1975. библиотека је смјештена у Средњошколски центар што је донекле ријешило проблем са простором. У овом периоду значајно је повећан број књига којих је 1979. године било 18.600.

Република Српска | Босна и Херцеговина

Све до 1995. године. библиотека дјелује у саставу Центра за културу када се Одлуком Скупштине општине Теслић издваја као самостална установа а њен нови назив је Народна библиотека „Данило Киш“ Теслић.

 

 

БИБЛИОТЕКА ДАНАС

 

 

Данашња Народна библиотека у Теслићу само је једна карика у чврстом ланцу који спаја вјекове тежње за знањем и напретком. Она је централна спона која је произашла из повезаности са дугом традицијом библиотека у овом крају, са једне стране, и, са друге стране, визијом савремене културне установе те врсте, којој она стреми.

Народна библиотека Данило Киш је најстарија установа културе у Теслићу и има дугу историју која је везана за сам настанак овог индустријског града и оснивање прве Радничке читаонице у њему 1899. године.

Укупан књижни фонд Библиотеке износи око 40.000 књига у оквиру кога се налази Стручна књига, Белетристика, Стара и ријетка књига, Завичајна збирка, књиге на страним језицима и периодична издања. Књижни фонд библиотеке обрађен је у лисном и електронском каталогу.

Запослени радници у Библиотеци у свом раду прате достигнућа савременог библиотекарства, његујући професионалан и љубазан однос према корисницима.

У оквиру културно-просвјетне активности Библиотека организује књижевне вечери, промоције књига, програме за дјецу, изложбе и друге културне манифестације.

Библиотека се повремено бави издавачком дјелатношћу са посебним акцентом на публикације којима се утемељује завичајна функција Библиотеке.

Годишње се у Библиотеку учлани око 1700 корисника.

 

ЈУ Народна библиотека "Данило Киш" Теслић

ЈУ Народна библиотека Данило Киш Теслић

Карађорђева бр. 16 74270 Теслић тел: 053/410-760 факс: 053/410-761

© 2017 Народна библиотека "Данило Киш" Теслић