УСЛУГЕ КОЈЕ НУДИМО

Библиотека дјелује као функционална цјелина али су физички издвојени:

Услуге које Библиотека пружа корисницима су:

• Позајмица књига;
• Коришћење стурчне литературе;
• Изложбе књига;
• Коришћење часописа и новина;
• Коришћење интернета;
• Књижевне вечери;
• Колективна учлањења;
• Креативне радионице за дјецу;
• Набавку књига из међубиблиотечке позајмице;

Библиотека има читаонички простор са 20 читалачких мјеста.

Укупан књижни фонд Библиотеке, у оквиру кога се налази стручна књига, белетристика, стара и ријетка књига, завичајна збирка, књиге на страним језицима и периодична издања, износи 40.000 хиљаде књига.

Годишње се у Библиотеку учлани око  1.700 корисника.

Најважнији чинилац који доприноси успјешном дјеловању Библиотеке су запослени у њој, како они који су некада радили и оставили трагове свога залагања, тако и ови данашњи чије ће резлтате вредновати будуће генерације. У Библиотеци је запослено 6. радника који у свом раду прате достигнућа савременог библиотекарства његујући професионалан и љубазан однос према корисницима.

У оквиру културно-просвјетне активности Библиотека организује књижевне вечери, промоције књига, прогаме за дјецу, изложбе и друге културне манифестације. Библиотека се повремено бави издавачком дјелатношћу са посебним акцентом на публикације којима се утемељује завичајна функција Библиотеке.

Библиотека има бројне пријатеље и сараднике који доприносе њеном квалитетнијем раду, како поклонима и донацијама тако и учешћем у културним програмима.

Чланство

Корисник библиотеке при упису добија чланску карту. Чланска карта важи годину дана од датума уписа. Уписом корисник стиче право на коришћење свих фондова, читаонице и рачунара.

Сваки члан библиотеке дужан је да се придржава Правила о условима начину коришћења и заштити библиотечке грађе.

ЈУ Народна библиотека "Данило Киш" Теслић

ЈУ Народна библиотека Данило Киш Теслић

Карађорђева бр. 16 74270 Теслић тел: 053/410-760 факс: 053/410-761

© 2017 Народна библиотека "Данило Киш" Теслић